Roger Hällhag, som spelat och spelar en stor roll i utformandet av den socialdemokratiska utrikespolitiken, välkomnar idag mina och Anna Hedhs tankar om behovet av nytänkande i EU-politiken i en artikel i AiP. Efter att instämmande citera flera formuleringar i vår Tidenartikel skriver han bland annat:

Alla socialdemokrater bör vara EU-kritiker! En samhällskritisk rörelse ska vara i ständig opposition. Det bör gälla oavsett om vi har del av makten eller inte, men onekligen är det enklare när vi är i minoritet i Sverige och på EU-nivån. Vi slipper försvara kompromisser i komplicerade förhandlingar. Låt oss därför ta tillfället att finslipa våra förslag och visa vad vi vill.

Hällhag diskuterar även den fråga Kjell Johansson tagit upp i en mycket intressant med Jan Andersson i samma tidning – EU i relation till ett eventuellt framtida regeringssamarbete med v och mp. Artiklarna tycks dessvärre inte finnas på nätet, men Kjell Johansson menar att EU-valet kan vara en möjlighet för s, v och mp att gå i opposition mot högerdominansen i EU och desarmera EU-frågan som hinder för framtida regeringssamarbete.

I denna fråga skriver Hällhag att ”Olika inställning till EU duger inte längre som skäl att avstå från ett fungerande regeringsalternativ i Sverige”. Det är dags för ”respektfulla men tuffa sakförhandlingar”, där man respekterar att v och mp kräver EU-utträde men vill påverka EU-politiken på samma sätt som s kräver republik men samtidigt vill styra i monarkin.  

Slutligen berör Hällhag frågan om folkomröstning, där han minst av allt svävar på målet. Han kritiserar att EU-kritiker ofta vill ”satsa allt krut på att folkomrösta så ofta som möjligt”. Samtidigt skriver han att ”nödbromsar behövs” och att de möjligen kan ”hjälpa en tillnyktring”.

Idag går norrmännen till kommunval. Det ser ut som att Arbeiderpartiet går mot en jordskredsseger i Trondheim, där den rödgröna koalition som nu också styr landet bildades inför 2003 års kommunval. Den norska regeringskoalitionen mellan Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet – ett japarti och två nejpartier – bygger på överenskommelsen att Norge inte ansöker om EU-medlemskap under perioden men inte heller lämnar EES som nejpartierna vill.

Som jag sade i ett anförande om Rödgrön allians? i fjol tror jag att formeln för ett samarbete här i Sverige tror jag är ett ja till fortsatt EU-medlemskap men ett nej till ökad överstatlighet. Jag tror också att demokratiskäl motiverar att vi liksom Irland och Danmark för in i vår grundlag att folket ska få säga till när makt överlämnas till EU.

Det är mycket positivt att Roger Hällhag faktiskt tagit till sig av vad jag och Anna skrivit, och skriver en konstruktiv och prövande artikel i stället för de magsura kommentarer som känns så 1994 som vi sett alldeles för mycket av. Hur går vi vidare?

Annons