You are currently browsing the category archive for the ‘Brysselmakt’ category.

Läs vad jag skrivit om Vaxholmskonflikten på bloggen Social Democracy.

Välkommen till min temablogg om socialdemokratin och EU. Bloggen är tillkommen på grund av det akuta behovet av en seriös debatt om arbetarrörelsens förhållande till den Europeiska Unionen och dess politik. För om den socialdemokratiska eftervalsdebatten lett till en tillnyktring på flera håll, har EU-debatten till och med blivit ännu mer stendöd än vanligt på senare tid. Det är hög tid att förnya den socialdemokratiska EU-politiken. 

EU påverkar allt vi gör. Svenska politiker har överlåtit stora delar av sin makt till EU, och en stor del av de lagar riksdagen stiftar är i själva verket genomförandet av EU-direktiv. För närvarande pågår förhandlingarna om en ny EU-grundlag som till 96 % är densamma som det tidigare förslag som holländare och fransmän röstade nej till i folkomröstningen 2005. Ändå lyser debatten om EU och EU:s politik med sin frånvaro i vårt land.

Om mindre än två år är det val till EU-parlamentet. EU-val brukar inte vara socialdemokratins starka sida, minst sagt. Det parti som brukar få mellan 36 och 45 procent i riksdagsvalen beroende på politiskt läge, har aldrig lyckats nå upp till 30-procentsnivån i EU-valen. Och trenden är nedåtgående. 1995 fick vi 28,1 procent, 1999 tappade vi till 26,0 och 2004 lyckades vi sjunka ännu lägre och fick 24,6 procent. Se den trista statistiken här.

Orsaken till socialdemokraternas svaga resultat är uppenbar – de socialdemokratiska väljarna har en mycket mer EU-kritisk inställning än sitt parti. Stora delar av de som röstar (s) i riksdagsvalen väljer att stanna på soffan eller röstar på vänsterpartiet, miljöpartiet eller junilistan i EU-valen. Och om socialdemokratin inte klarar av mobiliseringen denna gång finns en uppenbar risk att EU-valet i juni 2009 blir Sverigedemokraternas verkliga genombrott.

Jag som bloggar här heter Peter Gustavsson och skriver till vardags på bloggen Social Democracy. Om du är intresserad av föredrag, artiklar eller annat kring EU eller andra frågor klickar du in hos Visionsverkstan.

Bilden ovan föreställer en bro i Riga, och brobyggande är alldeles nödvändigt om socialdemokratin ska kunna förnya sin EU-politik. Vi måste lämna den fruktlösa och stela gamla indelningen i ja och nej. Vi är med i EU och EU påverkar allt vi gör – låt oss pragmatiskt ta ställning till EU-politiken utifrån vår socialdemokratiska ideologi och inte reflexmässigt säga att allt som kommer från Bryssel per definition är antingen bra eller dåligt. Om detta kommer jag att skriva mer vad det lider, var så säker.

Annons