You are currently browsing the category archive for the ‘Den nya EU-grundlagen’ category.

Den nya EU-grundlagen är till 96 procent identisk med den grundlag holländarna och fransmännen röstade nej till i maj och juni 2005. Den stärker EU på en rad områden, vilket flyttar makten längre bort från folket. Folket måste få säga sitt om EU-grundlagen!

Socialdemokratiska EU-kritikers styrelse samlades den 21 oktober 2007 för att diskutera den nya EU-grundlagen. Följande uttalande antogs:

 

Ett förlorat tillfälle att reformera EU

Socialdemokratiska EU-kritiker har tidigare diskuterat den nya grundlagen och betonat vikten av att Sverige ställer tydliga krav i förhandlingarna. Särskilt har vi betonat dessa krav: 

  • Vi bör få inskrivet att Sverige har ett permanent undantag från kravet att gå med i EMU. Vi har haft en folkomröstning och dess resultat skall gälla.
  • Vi bör skriva in att svensk arbetsrätt bestäms helt och hållet i Sverige.
  • Vi bör skriva in att den svenska neutraliteten är okränkbar och att vi i dessa frågor inte underställs EU:s lagstiftning.

Regeringen Reinfeldt har inte gått med på något av dessa krav. I stället har statsministern uttalat att Sveriges linje är att ”stödja Tyskland”. Den nya EU-grundlagen är till 96 procent identisk med den grundlag fransmän och holländare tidigare röstat nej till. Den nya EU-grundlagen innebär ett förlorat tillfälle att reformera EU.

 

Socialdemokraterna måste gå i opposition också i EU-politiken 

EU-politiken är ett av de områden där socialdemokratin tydligast går i otakt med folkopinionen. Alla de tre EU-parlamentsval som genomförts i Sverige har varit katastrofer för socialdemokratin med ett stöd under 30 procentsnivån. Om mindre än två år är det val igen, och om inte partiet klarar av att gå i tydlig opposition också i EU-politiken riskerar vi ett nytt valnederlag.

Det är hög tid att börja ompröva den politik som misslyckats. En bra början är att sluta upp bakom kravet på en folkomröstning om EU-grundlagen.

 

Låt folket säga sitt! 

Socialdemokratiska EU-kritikerna beslutade på sitt möte att inleda en kampanj för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Denna kampanj har som delmål att få det socialdemokratiska partiet att ta ställning för en folkomröstning.

 

Socialdemokratiska EU-kritiker är en förening för socialdemokratiska partimedlemmar som arbetar för att EU skall utvecklas till ett samarbete mellan självständiga stater, istället för  som nu mot en överstatlig supermakt. För mer information, kontakta föreningens ordförande Sören Wibe på 070-511 93 90 eller se www.eukritiker.se  

Annons

Generalsekreteraren för det franska socialistpartiet, Francois Hollande, menade igår i radio att ”logiken talar för en folkomröstning om det nya fördraget”. Debatten pågår för fullt i partiet enligt Le Figaro.

Hollande har rätt. Fransmännen gavs rätten att folkomrösta om den förra versionen av EU-konstitutionen. De röstade nej för att de tyckte att det var fel att en nyliberal text skulle vara överordnad den franska grundlagen. Det är en självklarhet att de ska få rösta om den nya versionen också. Speciellt som den nya texten till 96% är densamma som den gamla.

Socialdemokraterna är i opposition i Sverige precis som i Frankrike. Det är dags att vi är i opposition också i EU-politiken.

Fredrik Reinfeldt drack champagne i natt med de andra EU-ledarna. De hade just kommit överens om en ny grundlag för EU. Denna grundlag kommer vara överordnad vår egen grundlag.
I debatten försöker EU-ledarna ihärdigt att påskina att detta dokument skiljer sig stort från den förra EU-grundlagen. I själva verket är 96% av texten exakt densamma som den konstitution holländarna och fransmännen röstade nej till.

Irländarna ska få rösta om sin nya grundlag. I många andra länder pågår diskussionen för fullt. Reinfeldt vill inte låta folket säga sitt. Vad tycker vi socialdemokrater?

Eric Sundström, alias Madam Marie, försöker vrida på argumenten i debatten om EU-förnyel(s)e i dagens Aktuellt i Politiken (artikeln finns ej på nätet). Han skriver om kraven på folkomröstning och undantag och skriver, lätt nedsättande, att ”Någon undrade om den viktigaste frågan för en arbetarrörelse i opposition är att gräva upp EU-skyttegravarna”. Med andra ord försöker han ställa min och Anna Hedhs första artikel mot vår andra artikel.  

Jag försöker verkligen förstå vad Eric menar men jag går bet. Exakt vad är det han tycker att man ska göra om man tycker att vi behöver se över vår EU-politik? Är det inte just i opposition vi behöver tänka igenom ett och annat, och förutsättningslöst diskutera igenom hur vi bäst får genomslag för våra idéer? Är det inte just det idéerna om rådslag handlar om? Är det inte just det Mona Sahlin säger när hon pratar om att lyssna på partiets ”kärleksfulla kritiker”?

Att komma upp ur EU-skyttegravarna innebär inte att vi alla ska dansa efter samma pipa, tvärtom. Det innebär att vi måste börja lyssna på varandras bästa argument och komma ur föreställningen att man antingen måste svälja allt eller förkasta allt som kommer från EU. Det handlar om att förverkliga idén från 1994 års folkomröstning att vi är med för att påverka. 

Vi måste hitta en gemensam hållning i ett parti som sargats av ständiga konflikter kring EU-frågor sedan början av 90-talet. Och vi måste konstatera att vi är i opposition i EU och att vi inte är tvungna att rusa till försvar för EU-institutionerna stup i kvarten. Vi löser absolut inte någonting med att försöka tiga ihjäl frågan och låtsas att den inte finns.

På annan plats i AiP citeras Per Wirtén ur senaste numret av Arena. Wirtén säger att ”Vänsterns uppdrag är fortfarande att politisera och demokratisera. Och det finns inte längre anledning att acceptera några förslag eller konstitutioner inre beslutats i öpen debatt eller demokratisk ordning. Den tiden är förbi”. Gräver Wirtén också upp skyttegravar?

Sundström upprepar också ett märkligt argument Jan Andersson försöker driva mot förslaget om att vi skulle utverka ett arbetsrättsligt undantag i EU-grundlagen. Jan Andersson menar att det skulle vara antifackligt att kräva att EU inte ska lägga sig i svenska kollektivavtal och konflikträtt. Mycket konstigt resonemang. Jag återkommer om detta senare.

Det är inte kontroversiellt att diskutera hur arbetarrörelsen ska förhålla sig till EU-grundlagen och att tycka att det är rimligt att folket får säga sitt i frågan. Det verkligt kontroversiella är att försöka kväva debatten genom att peka ut kärleksfulla kritiker som bråkmakare. Det må ha gått förr, men i dag är klimatet annorlunda i vårt parti. Låt oss se till att behålla det på det viset.

Den nedanstående Tidenartikeln följdes upp efter regeringskonferensen där en ny EU-grundlag sattes i sjön med en artikel på SVD:s Brännpunkt om att socialdemokratin inte får vara regeringens hejarklack i EU-frågor. Artikeln finns här. Slutklämmen är som följer:

EU-politiken kan inte undantas från socialdemokratins förnyelseprocess. Det är hög tid att börja ompröva den politik som misslyckats både med att försvara den svenska modellen från EU:s jurister och byråkrater och med att bygga upp ett folkligt förtroende för unionen.

Ett första steg i att få partiet att gå i takt med våra egna medlemmar och sympatisörer är att ställa krav på undantag och folkomröstning kring den ompaketerade EU-grundlagen.

Välkommen till min temablogg om socialdemokratin och EU. Bloggen är tillkommen på grund av det akuta behovet av en seriös debatt om arbetarrörelsens förhållande till den Europeiska Unionen och dess politik. För om den socialdemokratiska eftervalsdebatten lett till en tillnyktring på flera håll, har EU-debatten till och med blivit ännu mer stendöd än vanligt på senare tid. Det är hög tid att förnya den socialdemokratiska EU-politiken. 

EU påverkar allt vi gör. Svenska politiker har överlåtit stora delar av sin makt till EU, och en stor del av de lagar riksdagen stiftar är i själva verket genomförandet av EU-direktiv. För närvarande pågår förhandlingarna om en ny EU-grundlag som till 96 % är densamma som det tidigare förslag som holländare och fransmän röstade nej till i folkomröstningen 2005. Ändå lyser debatten om EU och EU:s politik med sin frånvaro i vårt land.

Om mindre än två år är det val till EU-parlamentet. EU-val brukar inte vara socialdemokratins starka sida, minst sagt. Det parti som brukar få mellan 36 och 45 procent i riksdagsvalen beroende på politiskt läge, har aldrig lyckats nå upp till 30-procentsnivån i EU-valen. Och trenden är nedåtgående. 1995 fick vi 28,1 procent, 1999 tappade vi till 26,0 och 2004 lyckades vi sjunka ännu lägre och fick 24,6 procent. Se den trista statistiken här.

Orsaken till socialdemokraternas svaga resultat är uppenbar – de socialdemokratiska väljarna har en mycket mer EU-kritisk inställning än sitt parti. Stora delar av de som röstar (s) i riksdagsvalen väljer att stanna på soffan eller röstar på vänsterpartiet, miljöpartiet eller junilistan i EU-valen. Och om socialdemokratin inte klarar av mobiliseringen denna gång finns en uppenbar risk att EU-valet i juni 2009 blir Sverigedemokraternas verkliga genombrott.

Jag som bloggar här heter Peter Gustavsson och skriver till vardags på bloggen Social Democracy. Om du är intresserad av föredrag, artiklar eller annat kring EU eller andra frågor klickar du in hos Visionsverkstan.

Bilden ovan föreställer en bro i Riga, och brobyggande är alldeles nödvändigt om socialdemokratin ska kunna förnya sin EU-politik. Vi måste lämna den fruktlösa och stela gamla indelningen i ja och nej. Vi är med i EU och EU påverkar allt vi gör – låt oss pragmatiskt ta ställning till EU-politiken utifrån vår socialdemokratiska ideologi och inte reflexmässigt säga att allt som kommer från Bryssel per definition är antingen bra eller dåligt. Om detta kommer jag att skriva mer vad det lider, var så säker.