You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

EU uppvisar en kronisk oförmåga att hålla ordning på pengarna, och unionens revisorer vägrar godkänna unionens affärer för trettonde året i rad. De kritiserar hur unionen betalar ut pengar på i stort sett varje område. Läs mer hos BBC.